Menneskehandel

Menneskehandel omfatter det å utnytte andre i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig adferd.

Denne definisjonen fremgår av straffeloven § 224 som igjen bygger på FNs konvensjon mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe menneskehandel (2000).

I forhold til å avskaffe menneskehandel er det viktig å fokusere på det vi kan gjøre noe med. En ting som alle kan gjøre er å søke informasjon gjennom å sette seg inn i realitetene og bruke sin stemme til å spre informasjon og dele kunnskap. En annen ting er å aktivt støtte organisasjoner som jobber med holdningsskapende arbeid for å bekjempe menneskehandel.
Det sies at bevisstgjøring er 80 % av løsningen. Undersøkelser og statistikker viser at det er behov for å bevisstgjøre norske forbrukere, på etterspørselssiden. De som kjøper tjenestene trenger å få øynene opp for hva de gjør, og at de er med og opprettholder markedet. Myter om at de tror de gjør ofrene en tjeneste ved å betale for tjenesten, må imøtegås. Det er naivitet som bidrar til opprettholdelse av slaveri der en utnytter mennesker til egen vinning.
Tanken er at desto flere som er bevisst og vet hva de skal se etter, jo større er sjansen for å kunne identifisere flere ofre. Om vi ikke vet hva vi skal se etter risikerer vi at brutale bakmenn får fortsette sin kriminelle virksomhet med mishandling og utnyttelse av sårbare mennesker. Det samme vil skje om vi stikker hodet i sanden som strutsen.

Skaff deg mer kunnskap ved å lese disse rapportene:

Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandels tilstandsrapport 

Last ned 

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel (2011–2014)
Last ned 

Global Slavery index (2016) http://assets.globalslaveryindex.org/downloads/Global+Slavery+Index+2016.pdf