Hvorfor frihet21

Minst 27 millioner grunner 

FN estimerer at det er 27 millioner slaver i verden i dag, og hvert 30 sekund blir ett nytt enkeltmenneske offer for menneskehandel. 

Menneskehandel er en fattigdomsskapt kriminalitet. Selv om det er den raskest voksende kriminalitet sammen med narko- og våpenhandel, så er det en usynlig urettferdighet, og en hører lite om det.

Spørsmålet er om dette er en urettferdighet som vi vil godta – forholde oss passive overfor.

Frihet21 er en offentlig markering som får ut budskapet om aktualiteten rundt det moderne slaveriet.  Hensikten er:

1) Økt kjennskap til og kunnskap om det moderne slaveriet.
2) Mobilisere kirken i flere byer i Norge til å engasjere seg i kampen mot slaveri.
3) Pengeinnsamling til en frivillig organisasjon som aktivt jobber med å avskaffe slaveri

Vårt opprop er: Stopp slaveriet!
Tenk om Norge blir verdens første slavefrie land

Hvorfor skal kirken engasjere seg?

På samme måte som den første kirken og vekkelsesbevegelsen på 1800-tallet startet en motstandsbevegelse mot urettferdighet og krenkelse av menneskeverdet, tror vi at kirken kan være en vesentlig pådriver i kampen mot slaveri i det 21. Århundre, gjennom å sette søkelyset på det. På verdensbasis utgjør antall kristne nærmere to milliarder mennesker, og flere kirker er en del av globale nettverk. Dersom flere kirker går sammen og forplikter seg til å bruke sin stemme og innflytelse, og støtter opp om felles tiltak kan det bidra til at slaveriet blir utryddet i dette århundre. Sammen kan vår stemme bli så sterk at den blir til et rop som ikke kan ignoreres. Vi tror at kirken er verdens håp også i forhold til ofre for det moderne slaveriet.

Vi har minst 27 millioner grunner til å engasjere oss. Vi har har et moralsk ansvar til å stå opp for de svakeste og mest sårbare i samfunnet. Vi trenger ikke å lete etter unnskyldninger som fritar oss fra å engasjere oss. Ved å sette søkelyset på det moderne slaveriet ønsker vi å mobilisere kirken til å vise solidaritet med ofrene, og å aktivt markere motstand mot noe av det verste som kan hende et enkeltmenneske. Vi kan rett og slett ikke forholde oss passive i forhold til denne store urettferdigheten med utnyttelse av medmennesker.

 

«Den største tragedien er ikke onde menneskers brutalitet, men gode menneskers taushet» Martin Luther King

 

I boken #GJØRNOE gir mennesker som brenner for å avskaffe det moderne slaveriet, deg et innblikk i saken, og ofre for menneskehandel deler sin historie.

Du er inviteres med til å stå for rettferdighet og bli med i bevegelsen for menneskers frihet.

unnamed-2