HJERTET BAK

En årlig solidaritetsmarkering med kirken som pådriver hvor en mobiliserer en bevegelse av menn og kvinner, unge og gamle til å bruke sin stemme for rettferdighet og menneskers frihet. Kirken har et moralsk ansvar for å engasjerer seg i kampen mot slaveri. Vi forandrer ikke verden på en dag, men det vi gjør denne dagen kan bidra til at verden ser annerledes ut om 20 år, og at vi en dag får oppleve at –slaveriet er avskaffet. Kirkens styrker er at vi kan sørge for kontinuitet i markeringene.

LØRDAG 11 MARS: NOT FOR SALE AKSJON.

Hensikten med ”Not for sale-aksjon” er å markere motstand mot å kjøpe varer og tjenester levert av ofre for menneskehandel. Vi syns ikke det er greit at mennesker blir solgt som en forbruksvare til norske forbrukere.

Selfie med en hensikt
Kampanjen gjennomføres på sosiale medier ved å publisere bilde med ”NOT FOR SALE” plakaten. Dette kan både gjennomføres av den vanlige mann på gata, men man kan også spørre profilerte personer om å være ambassadører for Frihet21 ved å dele et bilde av seg selv sammen med plakaten.
 notforsale1notforsal2notforsal3

 

Ståaksjon

En annen måte å være synlig i byen lørdag 11. Mars er gjennom en ståaksjon. Målet er å samle så mange mennesker som mulig til å stå på en lang rekke med NOT FOR SALE plakat i hånden for å stå opp for de som ikke kan stå opp for seg selv. Rød teip i kryss over munnen kan også benyttes som et sterkt signal på at vi ønsker å være en stemme for de stemmeløse.

Selve ståaksjonen varer i 15 minutter.

 

ståaksjon1ståaksjon2ståaksjon3

 

SØNDAG 12 MARS: FRIHET21 WORSHIP

På Frihet21 Worship samles kirken til lovsang, bønn og appell. Det informeres også om det moderne slaveriet og hvordan vi kan være med å sette en stopper for det. Vi tror noen av kirkens viktigste våpen i kampen mot det moderne slaveriet er bønn og lovsang. Vi vil be for ofrene, for bakmenn, for myndigheter og om økende global bevissthet slik at flere skal engasjere seg og stå opp for ofrene. Vi oppfordrer også folk til å gi en pengegave og aktivt støtte en frivillig organisasjon som jobber med å stoppe slaveriet. Ved å samle kirker i ulike byer på samme tid, tror vi at stemmen vår blir sterkere og at vi kan være nøkkelen til andres frihet.

For mer informasjon – send en mail til post@frihet21.no